Utrymningsövning

Övningen vänder sig till företag som vill kontrollera och verifiera sina rutiner för utrymning vid brand eller annan fara.

Kursinnehåll

– Genomgång med brandskyddsansvarig och utrymningsansvarig

– Larmgivning och ansvar för kontakt med larmföretag och fastighetsägare

– Utrymning av era lokaler, vi granskar ert agerande

– Räddningsinsatser

– Lokalkontroll

– Uppföljning och utvärdering

– Eventuell övning med brandsläckare

Tidsåtgång

Ca 2 timmar samt uppföljning