Våra tjänster

Brandskyddsrådgivning

Rådgivning och information är några av de viktigaste uppgifterna som vi har för att minska risken för bränder. En enklare analys över nuläget på brandskyddet ingår alltid i samband med service och utförs av en brandskyddstekniker.

Service & Underhåll

Ditt brandskydd behöver underhållas och det finns tydliga lagar och riktlinjer för detta. Tex så skall en årlig kontroll göras på brandsläckare och ev brandposter. Dessa kontroller skall utföras och protokollföras en certifierad tekniker.

Utbildningar

Vi tillhandahåller ett stort urval av utbildningar inom brand, säkerhet och sjukvård. Samtliga kurser leds av certifierade instruktörer med lång erfarenhet inom området. Självklart anpassas utbildningarna efter kundens behov och förutsättningar.

Web-SBA

En brand kan få förödande konsekvenser både för dig och din arbetsplats. Vi hjälper dig att systematiskt arbeta med brandskyddet. I Vårt web-verktyg finns allt du behöver för att skapa en trygg och säker arbetsplats.