Utbildning

Vi tillhandahåller ett stort urval av utbildningar inom brand, säkerhet och sjukvård. Samtliga kurser leds av certifierade instruktörer med lång erfarenhet inom området. Självklart anpassas utbildningarna efter kundens behov och förutsättningar.

Heta arbeten

Fallskydd

Utrymningsledare

Utrymningsövning

Brandskyddskontrollant

Grundläggande sjukvårdsutbildning

Föreståndare Brandfarlig vara mindre omfattning

Grundläggande
brandutbildning

Brandfarliga arbeten

Anläggningsskötare Sprinkler