Medarbetare

Pontus

Pontus är ackrediterad:

  • Instruktör behörighetsutbildning Heta Arbeten
  • Instruktör behörighetsutbildning Brandfarliga Arbeten
  • Instruktör inom behörighetsutbildning Föreståndare Brandfarlig vara
  • Instruktör inom behörighetsutbildning Fallskydd
  • Instruktör inom Akutsjukvård
  • Instruktör inom HLR/barn-HLR, med hjärtstartare
  • SVEBRA certifierad Brandsäkerhetstekniker

Pontus kommer senast från en anställning som områdesansvarig på Cupola Fire AB. Där var ett av hans arbetsansvar att tillgodose Cupola Fire AB åtagande mot Sundsvalls Kommun inom Ramavtal UH-2012-331. Pontus anställning avslutades när Cupola Fire AB, beslöt sig för att stänga lokalkontoret i Sundsvall.

Pontus har en 16 årig bakgrund inom räddningstjänstens olika grenar, både som utryckande personal samt som instruktör.

Andreas

Andreas har flerårig erfarenhet av fastighetsförvaltning, projektering. Både som ägare samt uppdragstagare.

Andreas har nyligen uppnått tillräcklig erfarenhet (om 500h) av arbete som brandskyddstekniker och ämnar gå grundkurs som brandskyddstekniker under 2021.