Utrymningsledare

Utbildningen vänder sig till anställda inom företaget som ansvarar för utrymning samt till brandskyddsansvariga.

En säker och snabb utrymning är otroligt viktigt vid brand eller andra hot. Det är ett måste att utrymningsledaren är väl utbildad och känner sig trygg i att leda utrymningen.

Det är av stor vikt att det finns en väl fungerande utrymningsorganisation med utsedda utrymningsledare som har ett ansvar för en avdelning, våningsplan eller annat naturligt avgränsat område.  

Omfattning

3 timmar

Innehåll

– Systematiskt brandskyddsarbete, SBA

– Ansvar

– Utrymningens organisation

– Utrymningens genomförande

– Mänskligt beteende

– Räddningstjänstens ankomst

– Lagar och myndighetskrav

Vi tittar tillsammans med kunden på just deras faciliteter och rutiner samt skräddarsyr kursen därefter.