Hjärt- och lungräddning HLR

Är er arbetsplats utsatt för specifika risker där personalen behöver verksamhetsanpassade övningar? Då skräddarsyr vi utbildningen så den passar er.

Omfattning

Varje kurstillfälle omfattar ca:3-4 timmar utbildning.

Kurser innehåller både teori och praktik med tyngdpunkt på praktik.

Innehåll

Hjärt-lungräddning

–  De första kritiska minuterna

–  Kedjan som räddar liv

–  Kontrollera livstecken

–  Skapa öppen luftväg

–  Lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge

–  Larma på rätt sätt

–  Hjärt-lungräddning vid hjärtstopp

Hjärtstartare

–  Information

–  Demonstration

–  Teknisk genomgång

–  Säkerhetsaspekter

–  Säker och effektiv användning av hjärtstartare

–  Övning

Luftvägsstopp

– Identifiera och åtgärda luftvägsstopp

Material

Varje kursdeltagare:

– Nyttjar, under kursen, en egen HLR- docka, för optimal träning samt med hänsyn till smittorisk.

– Erhåller ett kompetenskort i HLR efter godkänd genomförd kurs.

Utbildningen genomförs enligt Svenska HLR-rådets riktlinjer. Målet är att deltagarna ska ha förvärvat kunskaper om:
-hur man agerar vid en olycksplats.

-hur man utför manuell hjärt-lungräddning, -hjärtstartarens funktioner och hur man använder hjärtstartaren i teori och praktik.