Service & Underhåll

Ditt brandskydd behöver underhållas och det finns tydliga lagar och riktlinjer för detta. Tex så skall en årlig kontroll göras på brandsläckare och ev brandposter. Dessa kontroller skall utföras och protokollföras en certifierad tekniker.

Det här är bara några av dom delar som görs vid en årlig översyn. Vi kontrollerar även utrymningsvägar, branddörrar, brandtätningar och rökluckor mm. Allt arbete som vi utför sker i enlighet med gällande standarder, regler och lagar från försäkringsbolag och myndigheter.

SVEBRA-certifierad service

Vår service, tillsyn och underhåll håller högsta möjliga standard och utförs av SVEBRA certifierade brandservicetekniker enligt gällande regelverk och direktiv.

Vår certifiering hos SVEBRA innebär en garanti av pålitlig, uppdaterad brandsäkerhet av högsta möjliga kvalitet.