Heta Arbeten

Heta Arbeten är en utbildning för alla som tillfälligt arbetar med moment där brandrisk kan uppstå. Utbildningen uppfyller försäkringsbolagens krav och följer Brandskyddsföreningens riktlinjer.

Målgrupp

–  Brandvakt, anställd och/eller entreprenör som utför tillfälliga heta arbeten.

–  Arbetsledare och företagsledare som är beställare eller tillståndsgivare av heta arbeten.

Omfattning

–  Varje kurstillfälle omfattar ca: 6-7 timmar.

–  Kursen innehåller både teori och praktik och följer den utbildningsplan som beslutats av försäkringsbolagen och Brandskyddsföreningen.

Innehåll

–  Lagstiftning och försäkringar

–  Brandkunskap

–  Förebyggande brandsäkerhet

–  Riskhantering

–  Säkerhetsregler

–  Övningsuppgifter

–  Certifieringstest

Utbildningsmål

– Arbeten som svetsning, lödning, skärning, torkning etc. ska utföras brandsäkert. Aktörer som utför tillfälliga arbeten med risk för brand skall ha ett giltigt certifikat.

– Kursens målsättning är att ge deltagarna kunskap om hur man skapar en säker arbetsplats vid heta arbeten, samt hur man minskar konsekvenserna vid ett brandtillbud.

Våra instruktörer är certifierade enligt Brandskyddsföreningens kravställning för Heta Arbeten.
Efter godkänt certifieringstest erhåller deltagaren ett certifikat som är giltigt i 5 år.