Grundläggande brandutbildning

Utbildningen behandlar brandrisker och brandskydd i verksamheter som kontor, butiker, industri samt vård och vänder sig till alla anställda på ett företag eller i annan organisation.

Kursinnehåll

– Brandteori

– Risker

– Skador och skadeverkan, statistik och exempel från verkligheten

– Skadeförebyggande och begränsande skydd

– Utrymningsvägar

– Val av släckredskap

– Praktiska övningar

Utbildningen anpassas efter kundens behov och innehåller en teoretisk samt en praktisk del.

Tidsåtgång

Ca 3 timmar