Föreståndare Brandfarlig vara mindre omfattning

Det är en utbildning avsedd för den som ska bli föreståndare i en okomplicerad verksamhet som hanterar brandfarliga varor eller i mindre omfattning.

Den här utbildningen ger dig kunskap om brandfarliga varor så att du ska klara av uppdraget som föreståndare för brandfarlig vara mindre omfattning.

Brandfarliga varor innebär ökade risker i verksamheten och för vår miljö. Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor ska det finnas en eller flera föreståndare utsedda, där hantering av brandfarliga varor förekommer i sådan omfattning och på sådant sätt att tillstånd krävs. Att få ett uppdrag som föreståndare är förknippat med ett ansvar. Ett ansvar som kräver kunskap och befogenheter. Den här utbildningen ger dig kunskap om brandfarliga varor så att du ska klara av uppdraget som föreståndare för brandfarlig vara mindre omfattning.

Innehåll

– Definition brandfarlig vara

– Risker med hanteringen

– Lagstiftning

– Tillstånd och tillsyn

– Organisation

– Hantering

Tidsåtgång

5-7 timmar