Fallskydd

När du jobbar på höga höjder är det krav på att personalen skall ha kunskapen att förebygga fallolyckor. Fallolyckor är den vanligaste dödsorsaken inom byggbranchen. Syftet med utbildningen är att öka medvetenheten hos deltagaren och säkerställa en trygg arbetsmiljö.Utbildningen kan anpassas med olika former av praktiska övningar, efter ditt företags behov.

Målgrupp

– Alla som arbetar med höghöjdsarbeten.

– Arbetsledare och företagsledare som har ett övergripande arbetsmiljöansvar.

Omfattning

– Varje kurstillfälle omfattar ca: 4-7 timmar beroende på omfattning och upplägg.

– Kursen innehåller både teori och praktik.

Innehåll

– Lagar, föreskrifter och förordningar

– Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter

– Fallskyddssystem

– Förankring

– Ergonomi

– Skötsel

– Kontroll

– Daglig tillsyn

– Praktiska övningar

– Hur man hjälper vid tillbud/olycka (räddning)

Utbildningsmål

– Att du efter avslutad utbildning skall ha kunskapen om hur man använder fallskyddsutrustning och när den skall användas i enlighet med AFS:2001:3.

– Kursens målsättning är att ge deltagarna kunskap om hur man skapar en säker arbetsplats vid heta arbeten, samt hur man minskar konsekvenserna vid ett brandtillbud.

Material

– Efter genomförd kurs erhåller du ett internationellt erkänt certifikat. Giltigt i 3år, från utfärdande.