Brandskyddskontrollant

Utbildningen riktar sig till dig som praktiskt ska kontrollera brandskyddet och brandriskerna på din arbetsplats. Kontrollen och underhållet av brandskyddet är en viktig del av det systematiska brandskyddsarbetet för att upprätthålla en säker miljö.

Kursinnehåll

– Systematiskt brandskyddsarbete

– Brandrisker

– Säker utrymning

– Förhindra brandspridning

– Släckanordningar kontroll och uppföljning av brandskyddet

Tidsåtgång

Ca 3 timmar