Brandfarliga Arbeten

Brandfarliga Arbeten är en utbildning för alla som arbetar med moment där brandrisk kan uppstå. Utbildningen uppfyller försäkringsbolagens krav och motsvarar Brandskyddsföreningens kurs ”Heta Arbeten”

Målgrupp

Brandvakt, anställd och/eller entreprenör som utför tillfälliga brandfarliga arbeten.
Arbetsledare och företagsledare som är beställare eller tillståndsgivare av brandfarliga arbeten.

Omfattning

Varje kurstillfälle omfattar ca: 6-7 timmar.

Brandfarliga arbeten.docxKursen innehåller både teori och praktik och följer den utbildningsplan som beslutats av försäkringsbolagen och branschorganisationen SVEBRA.

Innehåll

–  Lagstiftning och försäkringar

–  Brandkunskap

–  Förebyggande brandsäkerhet

–  Riskhantering

–  Säkerhetsregler

–  Övningsuppgifter

–  Certifieringstest

Utbildningsmål

Arbeten som svetsning, lödning, skärning, torkning etc. ska utföras brandsäkert. Aktörer som utför tillfälliga arbeten med risk för brand skall ha ett giltigt certifikat.

Kursens målsättning är att ge deltagarna kunskap om hur man skapar en säker arbetsplats vid brandfarliga arbeten, samt hur man minskar konsekvenserna vid ett brandtillbud.

Våra instruktörer är certifierade enligt branschorganisationen SVEBRAs krav för brandfarliga arbeten.
Efter godkänt certifieringstest erhåller deltagaren ett certifikat som är giltigt i 5 år.