Web-SBA

En brand kan få förödande konsekvenser både för dig och din arbetsplats. Vi hjälper dig att systematiskt arbeta med brandskyddet.

I Vårt web-verktyg finns allt du behöver för att skapa en trygg och säker arbetsplats. En heltäckande trygghetslösning som visar hur man systematiskt arbetar med Brandskydd och arbetsmiljön. I programmet så samlar ni skyddsronder, serviceronder, egenkontroller protokoll, uppföljning, statistik och dokumentarkiv och allt annat som behövs för att uppfylla lagkrav och dina anställdas behov av trygghet.

Att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att ni metodiskt går igenom företagets brandskydd, ser till att det fungerar samt att alla i organisationen har den kunskap och material som är nödvändig för att ni ska kunna undvika en brand.

Du väljer själv tillvägagångssätt men det allra enklaste är att ta hjälp av ett digitaliserat verktyg.

Brandskydd Norrs Web SBA är ett modernt system som uppfyller samhällets- och myndigheternas ställda krav för att få ett godkänt systematiskt brandskyddsarbete. Vi erbjuder våra kunder ett webbaserat alternativ till hur man enkelt kan arbeta systematiskt med brandskyddet på företaget.

Med oss får du ett mycket användarvänligt verktyg som hjälper dig i det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) på företaget. Du kan enkelt göra dina egenkontroller via din mobil eller läsplatta. Systemet har klickbara ritningar som gör det lättillgängligt och underlättar arbetet.